اهداف و چشم انداز

به نام خداوند جان وخرد

مجله اقتصاد تولید و بازاریابی کشاورزی، دو فصلنامه ­ای است که توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان منتشر می­ شود. مجله اقتصاد تولید و بازاریابی کشاورزی به عنوان بستری برای پرداختن و بحث در مورد تولید و بازاریابی کشاورزی عمل می­ کند که مسائل اقتصادی، اجتماعی، رفتاری، زیست محیطی و پایداری در بازارهای داخلی و بین المللی، مناطق و جوامع را در بر می ­گیرد. هدف مجله انتشار مقالات با کیفیت بالا و دعوت از مشارکت قابل توجه در زمینه­ های زیر است:

 • چالش­ ها و مشکلات بازاریابی کشاورزی
 • تجاری سازی تولیدات کشاورزی
 • بازاریابی محصولات کشاورزی-غذایی
 • مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی-غذایی
 • تولید کارا و اقتصادی در بخش کشاورزی
 • بهره­ وری کشاورزی
 • تولید پایدار کشاورزی
 • کاهش هدر رفت و ضایعات محصولات کشاورزی-غذایی
 • حاکمیت، قانون گذاری و سیاست در تولید و بازاریابی کشاورزی
 • حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم در تولید کشاورزی
 • مباحث اجتماعی و رفتاری در تولید و بازاریابی کشاورزی