ترتیب انتشار : دو فصلنامه علمی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری: 2 هفته

نوع داوری: دو سو کور

 وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

هزینه: بر اساس مصوبه هیاًت تحریریه نشریه، چاپ مقالات در سال 1401 رایگان می­ باشد.

 

«بر طبق مصوب هیأت رئیسه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، به نویسندگان مسئول خارج از موسسه که مقالات آنها در سال اول چاپ شده باشد، تا مبلغ یک میلیون تومان از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه پرداخت می گردد.»

 

از نویسندگان محترم تقاضا می گردد قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایند.

 

برای دانلود فرم تعارض منافع  اینجا کلیک کنید.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، دی 1401، صفحه 5-76 (پاییز) 

طراحی مکانیزیم سیستم رسید انبار جهت تامین مالی کوتاه مدت بخش کشاورزی

صفحه 25-40

مریم ریاضی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سمیه شیرزادی؛ عباس میرزایی


بررسی اثر تجارت آزاد بر ردپای اکولوژیکی در ایران

صفحه 121-134

آذر شیخ زین الدین؛ پریسا بهرامیان؛ فاطمه فتحی


کاربرد رویکرد همبست آب-انرژی-غذا در برنامه‌ریزی کشت حوضه سیستان

صفحه 149-167

حسین بدیع برزین؛ سید مهدی حسینی؛ محمود هاشمی تبار؛ مصطفی مردانی نجف آبادی


ابر واژگان